KA04 – Podklady pro strategická rozhodnutí MŠMT

V návaznosti na Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do r. 2030 a strategické plány rozvoje jednotlivých vysokých škol a jejich zhodnocení MŠMT připraví podklady, analýzy a studie k zásadním strategickým rozhodnutím, která budou vysoké školy a i celé vysoké školství ovlivňovat v příštích letech. Sady podkladů budou zpracovány po jednotlivých dílčích oblastech. Zásadní je, aby tyto priority odpovídaly budoucí kohezní politice a reformě celé veřejné správy.

Předpokládáme zpracování podkladů pro institucionální akreditaci, zároveň zde bude posouzena situace a připraveny podklady pro možnost vícezdrojového financování a kontraktového financování.

Náklady na oblast terciárního vzdělání jsou velkou částkou ve státním rozpočtu a je třeba kromě toho, že školy se musí samy zefektivnit, jim také poskytnout návod a doporučení, jak postupovat, aby celkový rámec realizoval jejich potřeby a současně jim poskytoval potřebné jistoty.

Přípravu podkladů řešených v rámci této KA provedou odborníci z jednotlivých týmů ve spolupráci s příslušnými odbory MŠMT.

Výstupy:

Podklady pro strategická rozhodování v oblastech:

  • Řízení VŠ
  • Kvalitní vzdělávání
  • Efektivní financování
  • Otevřenost (informační)
  • Internacionalizace
(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS