KA02 – Zpracování strategických plánů rozvoje na vysokých školách na základě Katalogu aktivit

V rámci této aktivity vysoké školy za metodické podpory expertních skupin zpracují své strategické plány rozvoje do roku 2030 nebo jejich dílčí části (podle míry zapojení vysoké školy). Technologickou podporou pro realizaci bude školám sestavený Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy. Výběr příslušných oblastí a s nimi spojených postupů provede příslušná zapojená VŠ dle svého zaměření, obsahového profilu apotřeb spojenýchs budováním svých pozic v rámci zabezpečování kvality a excelence při dodržování potřebné ekonomické efektivnosti.

Katalog aktivit bude zaměřen zejména na rozpracování domén strategických plánů. Tyto domény lze charakterizovat jako:

 • TA01 - Připravenost - trendy a koncepce rozvoje v oblasti VŠ v dlouhodobém horizontu (do r. 2030)
 • TA02 - Strategické řízení - systémová podpora vnějšího a vnitřního hodnocení kvality činností VŠ
 • TA03 - Kvalitní vzdělávání - systémová podpora akreditace oblastí vzdělávání, studijních programů/oborů a  profesorských a habilitačních řízení
 • TA04 - Efektivní financování - systémová podpora oblasti financování VŠ
 • TA05 - Otevřenost - informační portál o vysokých školách v českém a anglickém jazyce
 • TA06 - Internacionalizace – strategie mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a tvůrčích aktivit

TA01–TA06 budou zpracovávat expertní týmy projektu pro účely Katalogu aktivit (Varianty zapojení škol do projektu nejsou podmíněny zpracováváním TA01-TA06.)

Plné nebo částečné zapojení vysokých škol do projektu bude dáno mírou zapojení do hlavních a vedlejších strategických oblastí (dále SO):

Hlavní strategické oblasti:

 1. Oblast vzdělávání
 2. Oblast vědecko-výzkumných a tvůrčích aktivit

Podpůrné strategické oblasti:

 1. Oblast financování vysokých škol
 2. Oblast personální politiky
 3. Oblast rozvoje služeb pro členy akademické obce
 4. Oblast spolupráce s veřejností
 5. Oblast internacionalizace

Vysoké školy s plným zapojením musí povinně zpracovat obě hlavní SO a minimálně dvě zvolené podpůrné SO. Vysoké školy s částečným zapojením si zvolí minimálně jednu SO podle svého uvážení. Pozorovatelské školy žádnou SO zpracovávat nebudou, budou využívat především Katalog aktivit jako inspirativní metodický návod.

Jednotlivé vysoké školy budou mít možnost se zapojit do projednání svých strategických plánů, jejich obsahu a formy zabezpečování na odborných fórech. Jednou za měsíc bude každá vysoká škola podávat zprávu o plnění řešené aktivity tak, aby realizační tým projektu KREDO měl jistotu, že práce probíhají v souladu s předpoklady a v potřebném rozsahu. Pokud se v rámci tohoto detailního řešení objeví oblast nebo problematika, kterou neobsahuje Katalog aktivit nebo je v něm málo popsána, bude Katalog aktivit na doporučení Dozorčí rady doplněn.

Výstupy:

 • Strategické plány rozvoje zapojených vysokých škol do roku 2030
 • Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS