KA01 – Vytvoření struktury strategického plánu rozvoje vysoké školy do r. 2030

Cílem této aktivity je připravit celkový rámec, podmínky, základní standardy a rozsah pro vlastní obsahové řešení. V rámci této klíčové aktivity bude zabezpečeno zahájení projektu. Pro jeho dílčí části budou sestaveny expertní týmy z předních českých odborníků, které budou ve spolupráci s MŠMT vytvářet strukturu strategického plánu rozvoje vysokých škol do r. 2030. Realizační tým zabezpečí dědičnost výsledků ze stávajících IPn tak, aby na ně předložený projekt navazoval, mohl z nich převzít jejich výsledky a rozpracovat je do konkrétní struktury strategického plánu jako soustavy formulářů a šablon (template) pro použití na zúčastněných vysokých školách. Analytické práce, které byly již zčásti nebo kompletně vykonány v průběhu realizace jiných IPn, nebudou znovu zpracovávány, pouze dojde k jejich úpravě pro účely Katalogu. Struktura a nastavení granularity (úrovně podrobnosti) popisu jak procesních postupů, funkcionálních vazeb, tak potřebných informací a jejich datové interpretace podmiňuje kvalitu a efektivnost dalších částí řešení. Místo původně plánovaného „Formuláře strategického plánu rozvoje vysoké školy“ bude zpracován „Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy“, který školám poskytne podrobnější metodickou podporu při tvorbě vlastního strategického plánu. Katalog bude rozdělen po dílčích oblastech aktivit. V rámci klíčové aktivity 01 bude vytvořena jeho základní struktura, vlastní obsah bude potom doplňován v rámci klíčové aktivity 02 na základě dílčích výstupů od škol. Katalog bude představovat technologickou podporu pro poskytnutí návodů, vodítek a pomoci zúčastněným vysokým školám při naplňování jednotlivých domén strategického plánu rozvoje konkrétním obsahem. Kromě „Katalogu aktivit“ bude vytvořen též „Katalog deskriptorů“ (parametrů) pro standardizovaný rámec řešení návrhu.

V projektu stanovené cíle musí být podložené relevantními a spolehlivými údaji, které charakterizují různorodá zaměření a s nimi spojené činnosti jednotlivých vysokých škol a jejich kvalitu, zejména v následujících oblastech: vzdělávací profil instituce, struktura studentů, výzkumné zaměření, otevřenost vůči potřebám regionu, přenos znalostí a inovací, mezinárodní orientace. Část těchto dat je standardně dostupná, některá data (zejména kvalitativní údaje) bude nutno speciálně zjišťovat, některá data a informace bude třeba zpracovat v rámci dalších aktivit projektu (zejména KA2).

Výstupy:

  • Struktura „Katalogu aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy“ rozděleného po dílčích tematických oblastech TA01 – TA06. (Popis TA01 – TA06 - viz KA 02)
(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS