fischer

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Garant KA03

Jakub Fischer je docentem oboru statistika. Vede katedru ekonomické statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), v letech 2006–2010 byl proděkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE pro vědu a výzkum a od roku 2010 je prorektorem VŠE pro strategii. Věnuje se oblasti sociálně-hospodářské statistiky a národního účetnictví, je řešitelem či spoluřešitelem řady grantů a vědecko-výzkumných projektů. Působí v různých odborných organizacích, např. v České statistické společnosti, České demografické společnosti, České společnosti ekonomické, Jednotě českých matematiků a fyziků a v Mezinárodním statistickém institutu (ISI). Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR a od roku 2012 předsedou Rady vysokých škol. 

Jaký je podle Vás největší přínos projektu?

Na úrovni jednotlivých škol vidím největší přínos ve vytvoření podmínek pro strategické plánování na vysokých školách, včetně (nebo dokonce zejména) navázání a rozvoje vztahů mezi lidmi, kteří se na činnosti školy významně podílejí, a to bez ohledu na fakultu či pozici daného pracovníka. 

Na celostátní úrovni je tímto přínosem prostor pro zlepšení oboustranné komunikace mezi MŠMT a vysokými školami v oblasti strategického plánování – ač to tak na první pohled nemusí vypadat, zájmy vysokých škol a ministerstva v řadě případů nejsou příliš odlišné.  

Čím Vás osobně projekt oslovil?

Kvalitní rozhodování se nemůže obejít bez kvalitních analytických podkladů, se svým týmem se proto část těchto podkladů pokusím připravit.

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS