Doplňkový úkol č. IV - Internacionalizace /

01. leden 2016

Jedná se o čtvrtý doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak odborná analýza založená na vyjádření 40 vysokých škol (20 veřejných/státních a 20 soukromých).

Dotazníkové šetření zkoumalo mezi vysokými školami v ČR některé aspekty internacionalizace.

Otázky byly zaměřeny na zjišťování míry souhlasu respondentů s tvrzeními, která byla identifikována jako podstatná pro další formulování strategie internacionalizace vysokých škol v ČR.

 

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS