Inovativnost projektu

V porovnání s připravovanou Strategií 2020 aktivity v rámci IPN KREDO jednak posouvají časový horizont a rovněž přinášejí i odlišný úhel pohledu na problematiku vývoje v oblasti VŠ přímo z prostředí akademické obce – projekt primárně reflektuje potřeby vysokých škol, které následně transformuje do závěrů využitelných MŠMT.

Projekt umožňuje aktivní participaci jednotlivých VŠ na jeho řešení. Školy si mohou samy vybrat vhodné aktivity, kterým se chtějí věnovat. K dispozici přitom budou mít dostatečně obsáhlý „Katalog aktivit“ zahrnující všechny fáze přípravy strategického plánu rozvoje a řízení vysoké školy dle jejího typu a zaměření. Každá VŠ má možnost přizpůsobit si strategický plán svého rozvoje podle vlastních možností, potřeb i ambicí (modulární systém konstrukce strategického plánu). VŠ budou mít možnost navzájem sdílet zkušenosti, každá škola bude moci do výstupů projektu přispět tím, co v oblasti řízení zná a umí nejlépe („všichni nebudou dělat všechno, ale pouze to, co je racionální a potřebné“).

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS