Doplňkový úkol č. VI - Strategie komunikace VŠ s veřejností

01. led 2016

Jedná se o šestý doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Odpovědi získané od pracovníků jednotlivých VŠ byly vyhodnoceny a zobecněny, vznikla tak výzkumná zpráva založená na vyjádření 267 respondentů z VŠ prostředí. Úkol spočíval ve vyplnění on-line dotazníku, ve kterém byly zjišťovány názory akademické obce na oblast strategie komunikace vysoké školy s veřejností a dalšími cílovými skupinami. Jedná se o jednu z klíčových podpůrných strategií VŠ.

(!)EDITOVAT

Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role

01. led 2016

Jedná se o XI. doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. VŠ byly osloveny s žádostí o vyplnění on-line dotazníku zjišťujícího postoje a názory pracovníků českých vysokých škol na problematiku tzv. třetí role VŠ. Vyplněné dotazníky byly vyhodnoceny a nalezená zjištění byla zobecněna, vznikla tak výzkumná zpráva založená na vyjádření celkem 263 respondentů z 46 vysokých škol.

(!)EDITOVAT

Doplňkový úkol č. XV - Vnitřní komunikace VŠ a prostředí strategického plánování

01. led 2016

Jedná se o XV. doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak výzkumná zpráva založená na vyjádření 44 vysokých škol.

(!)EDITOVAT

Doplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce

01. led 2016

Jedná se o osmý doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak výzkumná zpráva založená na vyjádření 45 vysokých škol.

VŠ byly osloveny s žádostí o vyplnění online dotazníku. Průzkum vedl ke zpracování přehledu šetření prováděných vysokými školami v oblasti hodnocení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a detekování příkladů dobré praxe.

(!)EDITOVAT

Doplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesy

01. led 2016

Jedná se o sedmý doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Plnění úkolu se zúčastnilo 36 VŠ. Výstupem je metodické rozšíření METODIKY EFIN (ta byla původně zpracována již v roce 2012 v rámci IPN EFIN).

Vysoké školy byly v rámci úkolu požádány o vyplnění a zaslání připomínek k návrhu rozšíření METODIKY EFIN na dvě hlavní oblasti činnosti školy. Tyto dvě oblasti byly zpracovány v pojetí EFIN do podoby dvou nových dimenzí (dvou samostatných excelovských listů), které odpovídají hlavním oblastem vzdělávání a výzkum.

(!)EDITOVAT

Doplňkový úkol č. IX - Sumarizace strategií internacionalizace

01. led 2016

Jedná se o devátý doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak odborná studie založená na vyjádření 40 vysokých škol.

Vysoké školy byly osloveny s žádostí o okomentování, eventuálně doplnění dokumentu „Sumarizace strategií internacionalizace“, který v rámci IPN KREDO zpracovala skupina expertů – prorektorů pro zahraniční vztahy/vnější vztahy jako podklad pro strategii internacionalizace českých VŠ. Dokument byl ještě před oponenturou ze strany VŠ prodiskutován a upraven na základě jednání s ředitelkou odboru vysokých škol.

(!)EDITOVAT

Doplňkový úkol č. IV - Internacionalizace

01. led 2016

Jedná se o čtvrtý doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak odborná analýza založená na vyjádření 40 vysokých škol (20 veřejných/státních a 20 soukromých).

(!)EDITOVAT

Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI

01. led 2016

Jedná se o třetí doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Odpovědi vyplněné pracovníky VŠ byly vyhodnoceny a zobecněny, vznikla tak výzkumná zpráva založená na vyjádření 235 respondentů ze 42 vysokých škol. Formou online dotazníku byly zjišťovány názory akademické obce na absolventy a absolventské kluby (tzv. ALUMNI) jako na strategický zdroj pro rozvoj VŠ.

(!)EDITOVAT

Doplňkový úkol č. XVI - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce – návrh jednotného dotazníku

01. led 2016

Jedná se o XVI. doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak odborná analýza založená na vyjádření 50 vysokých škol.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS