Vybrané výsledky ze šetření DOKTORANDI 2014

01. led 2016

Šetření postojů a životních podmínek studentů DOKTORANDI 2014 volně navazovalo na šetření EUROSTUDENT V, z něhož byli studenti doktorských studijních programů kvůli velké odlišnosti tohoto typu studia vyjmuti. Bylo také realizováno dotazníkovou formou. Na rozdíl od šetření EUROSTUDENT V bylo toto šetření realizováno samostatně v ČR, nebylo součástí mezinárodního projektu. V rámci šetření DOKTORANDI 2014 byly osloveny všechny veřejné a státní vysoké školy a dále soukromé vysoké školy, které mají akreditovány doktorské studijní programy. Do šetření se zapojilo 22 veřejných, obě státní a 2 soukromé vysoké školy.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS