Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI

01. led 2016

Cílem je, na základě získaných názorů poskytovatelů, zhodnotit, zda poskytovatelé považují navržený model za vhodný či nikoliv a zda jsou ochotni dále spolupracovat na jeho úpravách. Efektivní využití modelu je totiž možné pouze v případě, že všichni poskytovatelé k němu budou přistupovat na národní úrovni jednotně.

(!)EDITOVAT

Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI

01. led 2016

Cílem analýzy bylo zmapování stávající situace uplatňování metodik úplných nepřímých nákladů v ČR mezi poskytovateli i mezi příjemci a zahájení diskuze a výměny zkušeností v této oblasti.

Dále poskytla vyhodnocení zavedení jednotného přístupu k problematice vykazování nepřímých nákladů na národní úrovni. V rámci analýzy byl navržen k další diskuzi model umožňující volbu mezi flat rate a skutečnými nepřímými náklady podle metody úplných nepřímých nákladů. V roce 2015 byla analýza a návrh modelu předloženy k diskuzi poskytovatelům. Názory poskytovatelů jsou vyjádřeny v příloze analýzy.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS