Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání

01. led 2016

Výstup obsahuje doporučení pro strategické rozhodování v oblasti kvalitního vzdělávání. Výstup čerpá z materiálů, které jsou výsledkem jednotlivých kroků projektu KREDO. Podklady zapojených univerzit/vysokých škol byly analyzovány, popisovány, srovnávány a sumarizovány. Doporučení se vztahují: ke vzniku, realizaci, k průběžnému hodnocení studijních programů/oblastí vzdělávání; k hodnocení kvalitativních prvků souvisejících se vzdělávacím procesem (zvláště se jedná o personální, výzkumné hledisko související s kvalitou vzdělávání, o prostorové, internacionální, organizační aj. zázemí); k hodnocení přípravy a k realizaci akreditačního procesu na jednotlivých vysokých školách /univerzitách (zahrnuje hlediska organizační, procedurální, hodnotové, vazby k praxi, vazby k výzkumu aj.)

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS