Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace

01. led 2016

Výstup obsahuje doporučení pro strategické rozhodování v oblasti internacionalizace VŠ. Podává kritický pohled na současný stav internacionalizace vysokých škol v České republice a směřuje k zobecňujícím doporučením pro ministerstvo i jednotlivé školy. Tato doporučení se týkají jak oblasti vzdělávání, tak výzkumu a vývoje, příp. dalších souvislostí, a mají povahu doporučení legislativních, finančních, strategických (koncepčních) a dalších.Vychází jednak z materiálů a poznatků, které vznikly v jiných aktivitách projektu, jednak z vlastních rešerší, zahraničních analýz a studií, resp. analýz vlastních. Práce se opírá také o dostupné strategické dokumenty na úrovni mezinárodní, národní i institucionální.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS