Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování

01. led 2016

Výstup obsahuje doporučení pro strategické rozhodování v oblasti efektivního financování VŠ. Vychází se především z analýz systému financování veřejných vysokých škol v České republice, které byly zpracovány při řešení projektu. Soustředí se na hlavní získané poznatky a konkrétní návrhy úprav stávajícího systému a je zde také naznačena idea přechodu od stávajícího ke kontraktovému systému financování. Důkladné analýze byl podroben především model používaný pro institucionální financování vzdělávací činnosti. Dále byla řešena problematika financování sociálně znevýhodněných studentů. Při zpracování tohoto výstupu byly zohledňovány cíle a priority Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020.

(!)EDITOVAT

Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI

01. led 2016

Cílem analýzy bylo zmapování stávající situace uplatňování metodik úplných nepřímých nákladů v ČR mezi poskytovateli i mezi příjemci a zahájení diskuze a výměny zkušeností v této oblasti.

Dále poskytla vyhodnocení zavedení jednotného přístupu k problematice vykazování nepřímých nákladů na národní úrovni. V rámci analýzy byl navržen k další diskuzi model umožňující volbu mezi flat rate a skutečnými nepřímými náklady podle metody úplných nepřímých nákladů. V roce 2015 byla analýza a návrh modelu předloženy k diskuzi poskytovatelům. Názory poskytovatelů jsou vyjádřeny v příloze analýzy.

(!)EDITOVAT

Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI

01. led 2016

Cílem je, na základě získaných názorů poskytovatelů, zhodnotit, zda poskytovatelé považují navržený model za vhodný či nikoliv a zda jsou ochotni dále spolupracovat na jeho úpravách. Efektivní využití modelu je totiž možné pouze v případě, že všichni poskytovatelé k němu budou přistupovat na národní úrovni jednotně.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS