Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ

01. led 2016

Výstup obsahuje doporučení pro strategické rozhodování v oblasti řízení vysokých škol. Uvedená doporučení vycházejí z poznatků, které byly získány v komunikaci s vysokými školami. Kromě toho ale byly zpracovány některé podkladové studie, které se věnují specifickým otázkám řízení, jako je např. vztah aktérů působících v prostředí vysokého školství.Doporučení jsou adresována jednak jednotlivým vysokým školám, ale zejména ministerstvu. Zařazení části doporučení pro vysoké školy vychází z charakteru získaných poznatků při tvorbě strategických plánů rozvoje. Tematicky jde o doporučení v oblasti legislativní, pro strategické řízení, finanční řízení a pro volbu nástrojů řízení a komunikace (např. elektronizace). Zásadní pozornost je věnována „životnímu cyklu" strategických


dokumentů, resp. strategií. Materiál sumarizuje osvědčené postupy pro tvorbu strategie vysoké školy.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS