Katalog aktivit

14. led 2016

Katalog aktivit slouží k metodickému vedení postupu tvorby strategického plánu rozvoje vysoké školy (SPR VŠ). V rámci projektu KREDO vychází ze struktury Katalogu aktivit navržené v první fázi realizace projektu. Na základě praktických zkušeností s tvorbou SPR VŠ došlo k úpravě vytvořené struktury a podoby navržených katalogových listů. První, hlavní část tohoto materiálu uvádí jednotný metodický návod postupu tvorby SPR VŠ v pojetí projektu KREDO, druhou část tvoří příklady dobré praxe, které byly zjištěny v průběhu realizace projektu KREDO.

(!)EDITOVAT

Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysokých škol

14. led 2016

Tento výstup nabízí inspirující doporučení a náměty pro případnou přípravu strategického plánu rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysokých škol tak, jak vyplývají z podkladů zpracovaných jednotlivými vysokými školami v rámci aktivit projektu KREDO. Jedná se o robustní pohled "zdola", na aktivitách se na vysokých školách podílelo celkově více než tisíc jejich akademických pracovníků. Jedná se o shrnující zpracování strategických plánů rozvoje zapojených VŠ a částečně i dalších aktivit v rámci projektu KREDO, a může tak vysokým školám poskytnout cennou zpětnou vazbu. Text nemá aspiraci být výchozím návrhem samotného strategického plánu rozvoje vysokého školství v ČR zpracovaného ministerstvem.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS