Vybrané výsledky ze šetření DOKTORANDI 2014

01. led 2016

Šetření postojů a životních podmínek studentů DOKTORANDI 2014 volně navazovalo na šetření EUROSTUDENT V, z něhož byli studenti doktorských studijních programů kvůli velké odlišnosti tohoto typu studia vyjmuti. Bylo také realizováno dotazníkovou formou. Na rozdíl od šetření EUROSTUDENT V bylo toto šetření realizováno samostatně v ČR, nebylo součástí mezinárodního projektu. V rámci šetření DOKTORANDI 2014 byly osloveny všechny veřejné a státní vysoké školy a dále soukromé vysoké školy, které mají akreditovány doktorské studijní programy. Do šetření se zapojilo 22 veřejných, obě státní a 2 soukromé vysoké školy.

(!)EDITOVAT

Analýza struktury výdajů vládních institucí dle klasifikace COFOG

01. led 2016

Cílem předložené analýzy bylo zhodnotit, u kterých oblastí opravdu dochází k podfinancování ze strany státu a u kterých oblastí je naopak z hlediska mezinárodního srovnání prostor k případným škrtům za účelem podpory podfinancovaných oblastí až na úroveň průměru zemí EU28 či Rakouska. Analýza nabízí odpovědi na požadavky jednotlivých stran s využitím dostupných údajů o vládních výdajích členěných dle klasifikace funkcí vládních institucí (COFOG). Analýza je provedena v časové řadě 2008 – 2013, aby byly zachyceny trendy ve vládních výdajích v období ekonomické krize a po ní. Pro srovnání s Českou republikou je využit jak průměr Evropské unie (EU 28), tak Rakousko jakožto stát, který je co do historie a velikosti podobný a zároveň s Českou republikou sousedící.

(!)EDITOVAT

Srovnání systémů financování vysokých škol v ČR a SR

01. led 2016

Analýza porovnává pravidla financování veřejných vysokých škol v ČR a SR používané při výpočtu příspěvku ze státního rozpočtu na uskutečňování akreditovaných studijních programů, se zřetelem na nastavení koeficientů ekonomické a personální náročnosti pro jednotlivé skupiny studijních programů.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS