FAQ IPN KREDO

18. březen 2014

V této sekci uvádíme odpovědi na některé z nejčastějších dotazů k IPN KREDO. 


 

1. Kolik vysokých škol je zapojených do IPN KREDO?

Jednou z hlavních charakteristik projektu KREDO je vysoký počet škol, jež se na něm podílí. Celkem se jedná o padesát vysokých škol. Zastoupeny jsou všechny veřejné vysoké školy, jedna státní a více než polovina škol soukromých.

2. V čem spočívá přínos IPN KREDO pro zapojené školy a pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)?

Zapojení vysokých škol do projektu KREDO je z hlediska MŠMT velmi cenné, protože umožňuje získat podněty od samotných škol v oblasti strategického plánování. Je to historicky poprvé, kdy se MŠMT vydalo touto cestou a přímo od škol zjišťuje, jaké úpravy v řízení vysokého školství by uvítaly.

Školy tak mají možnost se skrze IPN KREDO vyjádřit a podílet se na utváření podkladů, jež budou předány vedení rezortu a jež mohou ovlivnit jeho další rozhodování v řízení vysokých škol. Školy mají zároveň díky účasti v IPN KREDO příležitost ověřit si kvalitu a efektivitu vlastních postupů strategického řízení. Navíc získají přístup k ověřenému know-how v oblasti strategického řízení, které vytěží experti IPN KREDO na základě analýzy a zobecnění údajů od škol.

Odborníci IPN KREDO také poskytnou zapojeným vysokým školám metodickou podporu při tvorbě jejich strategických plánů.

3. Jaké jsou povinnosti vysokých škol podílejících se na IPN KREDO?

Každá vysoká škola si sestavila tým expertů, který plní průběžné úkoly, jež připravují garanti projektu. Specifický rozsah úkolů se mění v závislosti na druhu zapojení vysoké školy. Školy na projektu spolupracují na třech úrovních. Dvacet pět škol je zapojeno plně, sedmnáct částečně a třináct škol patří do kategorie pozorovatelů. Školy s plným zapojením zpracovávají úkoly nejvíce do hloubky a mají zároveň největší příležitost prosadit svůj názor a zkušenosti do konečných výstupů projektu.

4. Jaké budou výstupy projektu?

Výstupů IPN KREDO bude celá řada. Hlavním výstupem projektu budou podkladové materiály pro strategická rozhodování MŠMT v oblasti řízení vysokých škol a souvisejících oblastech.

Další klíčové výstupy pak zahrnují například tvorbu strategických plánů rozvoje zapojených vysokých škol a základního analytického materiálu reflektujícího trendy a vize v oblasti VŠ v dlouhodobém časovém horizontu do r. 2030.

Jedním z prvních, již veřejně dostupných dílčích výstupů IPN KREDO, je šetření sociálních podmínek bakalářských a magisterských studentů vysokých škol v České republice, které se uskutečnilo v roce 2013 v rámci mezinárodního průzkumu EUROSTUDENT V. Dalším výstupem je šetření DOKTORANDI 2014, které proběhlo na jaře 2014 a zaměřilo se na studenty doktorského studia, tentokrát ale pouze v rámci ČR.

5. Kdy budou výstupy projektu dokončeny?

Relevantní dílčí výstupy zveřejňujeme průběžně na těchto webových stránkách. Závěrečné výstupy budou zpracovány před ukončením projektu, tedy do 31. 10. 2015.

 

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS