V průzkumu odpovědělo přes 3000 doktorandů

pruzkum-doktorandu
11. červen 2014

Do šetření DOKTORANDI 2014, které probíhá v rámci IPN KREDO, se zapojilo více než tři tisíce studentů. Experti KA03 ukončili sběr dat na konci května. Výsledky, které přinesou informace o studijních a životních podmínkách doktorandů v České republice, představí v říjnu 2014.

Průzkumu, který se konal od poloviny dubna do konce května, se zúčastnilo dvacet dva veřejných vysokých škol, obě školy státní a dvě ze tří soukromých vysokých škol, které mají akreditované doktorské studijní programy. Dotazníky obdrželi všichni posluchači prezenční i kombinované formy studia, celkem přibližně dvacet tisíc studentů. Tři tisíce z nich, kteří je vyplnili, představují zhruba 14 % doktorandů v České republice. „S návratností dotazníků jsme spokojeni,“ konstatoval doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., odborný garant šetření a prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Podíl odevzdaných dotazníků je tak vyšší než v dřívějším šetření bakalářských a magisterských studentů EUROSTUDENT V, které probíhalo v rámci IPN KREDO na jaře 2013. Jedním z důvodů může být rozdíl v povaze otázek. Zatímco průzkum EUROSTUDENT V nabízel poměrně obecné zadání standardizované pro respondenty z různých zemí Evropy, v šetření DOKTORANDI 2014 experti sestavili otázky šité přímo na míru českým doktorským studentům. 

Cílem šetření je zmapovat, jaké jsou životní podmínky a postoje ke studiu doktorandů, a napomoci tak jejich zlepšení. Experti IPN KREDO zpracované údaje předají Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které je může využít při strategickém řízení českého vysokého školství. Výsledky šetření DOKTORANDI 2014 představí tým docenta Fischera veřejnosti 15. října tohoto roku. 

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS