Další úkol pro vysoké školy

dalsi_ukol_vs
31. leden 2014

Přes pět desítek vysokých škol zapojených do projektu KREDO začne v únoru pracovat na novém úkolu. Experti v něm zhodnotí, jak si jejich škola stojí v oblasti řízení, správy a rozvoje lidských zdrojů. Informace o administrativních a podpůrných procesech na VŠ tak doplní předchozí SWOT analýzu, jež se primárně zaměřovala na strategické aktivity škol.

Při řešení nového úkolu budou odborníci z VŠ využívat METODIKU EFIN a zejména pak její analytickou část, tzv. „DESATERO“. Tato příručka vznikla v rámci již ukončeného individuálního projektu národního (IPN) „Efektivní instituce“ (IPN EFIN, 2009 - 2012) s cílem zefektivnit fungování VŠ a dalších institucí po administrativní a ekonomické stránce. Implementace METODIKY EFIN v rámci IPN KREDO je vhodná díky značnému průniku oblastí činností VŠ, jimž se oba projekty věnují. „Těší nás, že můžeme využít výstupy ostatních IPN a zároveň na ně získat zpětnou vazbu,“ uvedl doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., garant KA04 IPN KREDO.

Při vyplňování dotazníku pro sebehodnocení se experti zaměří na několik otázek „DESATERA“, podle toho, k jakým strategickým oblastem se jejich VŠ přihlásila v rámci IPN KREDO. Setkat se mohou například s problematikou vnitřních pravidel, operativního řízení, kontroly a řízení rizik, projektového nebo procesního řízení atd. Poskytnuté informace budou, stejně jako v případě dřívějších SWOT analýz, důvěrné. Zveřejněn bude pouze průměrný výsledek sebehodnocení, což školám umožní vzájemné srovnání. Na zpracování dotazníků budou mít odborné týmy na VŠ čas do konce února.

Sebehodnocení v oblasti řízení, správy a rozvoje zdrojů je v pořadí druhým úkolem, jež školy podílející se na IPN KREDO zpracovávají. První zadání, rozsáhlou SWOT analýzu, školy řešily přibližně od poloviny října 2013 do ledna 2014. Plnění průběžných úkolů školami je důležité z toho důvodu, že jejich výsledky jsou jedním z důležitých zdrojů pro tvorbu podkladů pro strategické rozhodování MŠMT v oblasti řízení VŠ. Školy čeká v průběhu řešení IPN KREDO ještě několik dalších úkolů, jež pro ně připravují garanti projektu.

Všem zapojeným VŠ děkujeme za pozitivní a aktivní postoj, s nímž přistupují k plnění úkolů. Je to právě jejich spolupráce a ochota poskytovat podněty pro zlepšení, jež činí projekt KREDO jedinečným.  

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS