Kulatý stůl o vzdělávání: Chemickým firmám chybějí odborníci

20150115_019
20. leden 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl, který se konal 15. 1. 2015 na VŠCHT v Praze, poukázal na několik zásadních problémů, s nimiž se potýká tuzemský chemický průmysl, především pokud jde o vzdělávání a s tím související image odvětví. Přední odborníci nabídli i několik možností řešení.

Ačkoli chemie prorůstá celým zpracovatelským průmyslem a chemičtí odborníci jsou požadovaní i v jiných technických oborech, není o studium chemie potřebný zájem. „Chemický průmysl je přitom jeden z nejvíc inovativních a nemohly by bez něj existovat všechny průmysly navazující. S jeho výrobky se potkáváme každý den, chemie je všude kolem nás. Dokonce i lidské vztahy se řídí chemií,“ vyzdvihl význam odvětví ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ladislav Novák. „Obor je tu navíc oproti ostatním odvětvím silně koncentrován, má vysokou produktivitu a investice do něj za poslední rok stouply o šest procent,“ potvrdil potenciál české chemie náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

„Obecně jsme pro to, aby studenti měli možnost strávit část svého studia ve firmách. Myslíme si, že by měli mít možnost si obor osahat,“ uvedl na kulatém stole náměstek Muřický. Generální ředitel společnosti Synthesia,Josef Liška, postoj ministerstva přivítal s tím, že středoškolsky vzdělané studenty si jeho podnik rád vychová sám. „Abychom ale mohli v naší činnosti úspěšně pokračovat, velmi potřebujeme chemiky – vysokoškoláky,“ řekl Liška a dodal, že v chemii chybí především střední management, tedy lidé s diplomem a praxí.

Rok 2015 je vyhlášen rokem průmyslu a technického vzdělávání. Účastníci kulatého stolu se shodli, že pro konkurenceschopný průmysl jsou klíčoví především vzdělaní pracovníci na všech úrovních. Právě to je ale v České republice problém. Poptávka po chemických odbornících je přitom enormní a zdaleka se neomezuje jen na chemický průmysl, jak upozornila Věra CzesanáNárodního vzdělávacího fondu: „Například o chemické inženýry kvality je zájem ze strany podniků z automobilového, plastikářského, chemického, potravinářského průmyslu a farmacie.“

Problémem podle Věry Czesané je i to, že podniky požadují nejen vysoké specifické znalosti v oblasti chemie, ale kromě toho i rozsáhlou znalost evropských norem a práce s nimi. „S tím ovšem souvisí znalost anglického a německého jazyka a požadavky na měkké dovednosti – spolehlivost, přesnost, samostatnost, komunikativnost. Je třeba domluvit se nejen se zákazníky, ale i s návaznými fázemi technologického průmyslu,“ upozornila Czesaná s tím, že v Česku podíl profesionálů v chemii klesá.

Setkání s názvem „Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl“ uspořádaly společně tyto subjekty: Individuální projekt národní KREDO, Svaz chemického průmyslu České republiky, Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Pilotní akce se účastnilo přes osmdesát delegátů z akademické, veřejné i podnikové sféry.

 

Prezentace z kulatého stolu si můžete stáhnout zde:

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS