Analýza struktury výdajů vládních institucí dle klasifikace COFOG /

01. leden 2016

Cílem předložené analýzy bylo zhodnotit, u kterých oblastí opravdu dochází k podfinancování ze strany státu a u kterých oblastí je naopak z hlediska mezinárodního srovnání prostor k případným škrtům za účelem podpory podfinancovaných oblastí až na úroveň průměru zemí EU28 či Rakouska. Analýza nabízí odpovědi na požadavky jednotlivých stran s využitím dostupných údajů o vládních výdajích členěných dle klasifikace funkcí vládních institucí (COFOG). Analýza je provedena v časové řadě 2008 – 2013, aby byly zachyceny trendy ve vládních výdajích v období ekonomické krize a po ní. Pro srovnání s Českou republikou je využit jak průměr Evropské unie (EU 28), tak Rakousko jakožto stát, který je co do historie a velikosti podobný a zároveň s Českou republikou sousedící.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS