Hlavní úkol č. 6 - Analýza rizik a bilance zdrojů /

01. leden 2016

Jedná se o šestý úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám. Postupné plnění úkolů metodicky vedlo zapojené VŠ k vytvoření strategického plánu rozvoje do roku 2030. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno.

Šestý úkol měl dvě části – bilanci zdrojů a analýzu rizik. Každá část byla ze strany VŠ zpracována do samostatného dokumentu, obě byly ale velmi úzce propojeny a proto byly zpracovávány současně.

Účelem analýzy rizik bylo pojmenovat a specifikovat rizika jednotlivých strategických priorit, odhadnout či určit jejich pravděpodobnost, popsat či kvantifikovat velikost možných následků a navrhnout opatření, která mohou rizika eliminovat. Vyhodnocením výstupů od vysokých škol vznikl přehled nejčastěji uváděných rizik v jednotlivých oblastech.

Účelem bilance zdrojů bylo nalézt, pojmenovat a zaznamenat přehled všech zdrojů, které budou VŠ při naplňování cílů svého strategického plánu potřebovat. Jako vyhodnocení úkolu vzniklo rozsáhlé shrnutí, které se snaží v rámci daných omezení zobecnit pohledy jednotlivých VŠ. Vyhodnocení úkolu je v závěru materiálu shrnuto do 10 doporučení pro MŠMT v oblasti zdrojů a 10 doporučení pro VŠ. Materiál prošel rozsáhlou oponenturou jak ze strany expertního týmu KREDO, tak i ze strany věcně příslušných odborů MŠMT.

 

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS