Šetření EUROSTUDENT V: Studenti jsou spokojení s úrovní studia, ale mají hluboko do kapsy

eurostudent_2
20. listopad 2013

Více než tři čtvrtiny studentů českých vysokých škol si studium pochvalují. Spokojení jsou jak s kvalitou výuky, tak s přístupem vyučujících. Studenti, kteří mají zkušenost se studiem v zahraničí, jsou nicméně kritičtější a vidí prostor pro zlepšení. Navíc řadu studentů ze slabšího sociálního zázemí trápí finanční problémy. Tato a další zjištění přineslo šetření postojů a životních podmínek českých studentů, realizované v rámci mezinárodního projektu EUROSTUDENT V a Individuálního projektu národního (IPN) KREDO. Vybrané výsledky představil 19. 11. 2013 na semináři v prostorách Autoklubu ČR v Praze hlavní garant šetření v České republice, doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Startují práce expertních týmů

swot
23. říjen 2013

Práce odborných týmů z vysokých škol zapojených do projektu KREDO můžou začít. Všichni experti obdrželi minulý týden zadání svých úkolů. Jejich hlavním cílem bude zpracovat tzv. základní SWOT analýzu, která je jedním z klíčových bodů pro realizaci projektu.  

Proběhlo zasedání dozorčí rady

dozorci_rada
17. říjen 2013

Ve středu 16. října se ke svému prvnímu zasedání sešla dozorčí rada projektu KREDO. Místo setkání odpovídalo jeho účelu. Do Velkého zrcadlového sálu MŠMT dorazili členové rady proto, aby nastavili zrcadlo projektu KREDO a napomohli tak jeho úspěšné realizaci.  

Schválena podstatná změna IPN KREDO

Schválena-podstatná-změna
23. červenec 2013

Dne 23. 7. 2013 porada vedení MŠMT vyslovila souhlas s podstatnou změnou projektu KREDO. Projekt tak nyní bude v upravené podobě pokračovat až do června 2015.

Seminář k aktuálnímu vývoji IPN KREDO

Seminář-k-aktuálnímu-vývoji
24. duben 2013

Dne 24. dubna 2013 se uskutečnil v Praze v sále Autoklubu ČR seminář k aktuálnímu vývoji individuálního projektu národního KREDO. Pozváni byli zástupci všech vysokých škol v ČR.

Proběhly úvodní konference IPn KREDO

Proběhly-úvodní-konference
20. červen 2012

Praha, Brno  
V průběhu druhého a třetího červnového týdne se uskutečnily tři zahajovací konference k individuálnímu projektu národnímu „Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. 

Pozvánka na úvodní konference IPN KREDO

17. květen 2012

Dne 20. března 2012 byla zahájena realizace IPN „Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2020 v návaznosti na Evropu 2020 a nový zákon o vysokých školách" (KREDO)

Zahájení realizace projektu KREDO

02. květen 2012

Byla zahájena realizace projektu „Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2020 v návaznosti na Evropu 2020 a nový zákon o vysokých školách" (KREDO).

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS