Hlavní úkol č. 9 - Akční plán na rok 2016 /

01. leden 2016

Jedná se o devátý a poslední úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám. Postupné plnění úkolů metodicky vedlo zapojené VŠ k vytvoření strategického plánu rozvoje do roku 2030 a jeho implementaci. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vzniklo tak shrnutí založené na vyjádření 44 vysokých škol. Kromě zobecněného vyhodnocení úkolu vznikla také na základě shrnutí best practices doporučená šablona, kterou mohou VŠ v budoucnu při tvorbě akčního plánu využít.

Akční plán představuje krátkodobý roční dokument a rozpracovává strategický plán rozvoje na první rok jeho platnosti, tj. na rok 2016. Vybrané cíle uvedené v SPR jsou v rámci akčního plánu rozepsány do konkrétních kroků a opatření, tzn., co bude nutno pro dosažení cílů provést v průběhu roku 2016.

Akční plány navazují na strategické plány rozvoje, které byly školami zpracovány v předcházejícím období v rámci úkolu č. 7, a dále na strategické plány rozvoje 2. řádu připravené v rámci úkolu č. 8.

 

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS