Aby KREDO nebylo na jedno použití

_kredo-
18. březen 2014

Tato myšlenka se jako zlatá nit táhla druhým zasedáním dozorčí rady IPN KREDO. Shodli se na ní jak odborníci z projektu, tak členové poradního orgánu náměstka ministra, kteří se sešli ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT 12. 3. 2014. Zástupce z různých oblastí zajímal kromě jiného možný přínos projektu mimo akademickou sféru.

Hlavní odborný garant IPN KREDO, doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., zhodnotil dění na projektu od posledního říjnového setkání rady velmi pozitivně. Členům dozorčí rady popsal úkoly, které vysoké školy dosud plnily, a pochválil spolupráci s nimi. Připomněl také některé z výjimečných charakteristik projektu – totiž že zasahuje segment celého vysokého školství a přináší nebývale rozsáhlé informace o jeho současném stavu.

Doc. Pospíšil dále využil této příležitosti, aby radě představil nové garanty klíčových aktivit KA02 a KA05, Ing. Tomáše Kopřivu a Mgr. Petra Uherku. „Nechceme, aby aktivity v rámci IPN KREDO byly jednorázové a odezněly po ukončení projektu,“ uvedl Ing. Kopřiva, který v KREDU zaštiťuje zpracování strategických plánů rozvoje na vysokých školách. „Našim cílem je, aby strategické plánování zakotvilo na vysokých školách jako trvalý proces,“ upřesnil svou vizi pro KREDO.

O trvalost a širší využití výstupů IPN KREDO se zajímali také někteří členové dozorčí rady. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Radek Špicar, M. Phil., kvitoval, že se vzdělávání stalo celospolečenským tématem, ale zároveň konstatoval, že pro zaměstnavatele zůstává jedním z hlavních problémů. Doporučil zaměřit se zejména na otázku internacionalizace a otevřenosti českých univerzit a na zlepšení jejich spolupráce se zaměstnavateli v průmyslu.

Živou diskusi na toto téma uzavřely obě strany shodou o tom, že je třeba hledat způsoby jak vylepšit komunikaci mezi vysokými školami a průmyslem a jak případně zohlednit požadavky zaměstnavatelů ve strategickém plánování škol. „ Aby měly výstupy projektu nadčasovou platnost, je třeba znát co nejširší spektrum východisek,“ otevřel prostor pro vnější spolupráci prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., předseda dozorčí rady IPN KREDO.

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS