Proběhla závěrečná konference projektu

Snímek obrazovky 2015-09-28 v 6.32.02
28. září 2015

KREDO umožnilo hledat a pojmenovávat problémy vysokých škol

IPN KREDO uspořádalo dne 24. září 2015 v Praze svou závěrečnou konferenci. Pomalu tak končí více než tříletá cesta projektu, do kterého bylo aktivně zapojeno přes 50 vysokých škol a 1000 pracovníků z jednotlivých VŠ, což je v českých podmínkách zcela nevídané. Projektu se podařilo sjednotit vysoké školy (veřejné, soukromé i státní) ve smyslu strategického plánování – jak racionálně uchopit řízení školy, jak si navzájem vyměnit zkušenosti s řízením vysoké školy a využít příklady dobré praxe. O těchto tématech se diskutovalo i na závěrečné konferenci.

Absolvent jako ambasador vysoké školy – doma i v zahraničí

thumb_alumn
22. září 2015

Dne 15. 9. se v Praze v prostorách Anglo-americké vysoké školy (spoluorganizátora akce) uskutečnil workshop „ALUMNI II – Jak motivovat absolventy?“, který plynule navázal na tematicky spřízněnou akci v Olomouci s názvem „Jak pracovat s absolventy – cesta od uchazeče o studium po ambasadora školy ve světě“. Workshop nabídl vysokým školám náměty, jak si vychovávat loajální absolventy, kteří po ukončení studia zůstanou své škole věrni a mohou se stát i jejími donátory v rámci fundraisingu. Provázanost s prvním olomouckým workshopem byla zajištěna osobou prorektora Univerzity Palackého v Olomouci, Petra Bilíka, který se zhostil role moderátora akce, a prací Radka Palaščáka, který sestavil program obou akcí.

Workshop IPN KREDO: Vysoké školy obstávají v třetí roli, i když mnohdy nevědí, co pojem obnáší

treti_role
14. září 2015

Spolupráce s malými a středními firmami. Neformální vzdělávání. Popularizace vědy, ale i role vysoké školy jako přirozeného kulturního centra a mnohé další. Třetí role vysokých škol je téma pozapomenuté, nicméně velmi důležité a aktuální. Na otázky, jak může vysoká škola žít se společností, jakou odpovědnost vůči společnosti má, odpovídal workshop IPN KREDO, který se uskutečnil 8. září 2015 v prostorách ŠKODA AUTO Vysoké školy (ŠAVŠ) v Mladé Boleslavi a navazoval na výzkumnou zprávu „Třetí role českých vysokých škol“

Výzkumná zpráva – Třetí role českých vysokých škol

3zprava_vs
03. červenec 2015

IPN KREDO zveřejňuje výzkumnou zprávu k problematice třetí role vysokých škol. Projekt touto zprávou přispívá k širší debatě o tzv. třetí roli, byť náš průzkum ukazuje, že samotný pojem ještě ve slovníku českých vysokých škol úplně nezdomácněl. I přesto se české vysoké školy aktivitami spadajícími do třetí role dle mezinárodních definic OECD a UNESCO v současnosti již zabývají a integrují je jako součást své strategie.

Vysoké školy stojí o vztah s absolventy

olomouc_workshop
29. květen 2015

Zástupci veřejných i soukromých vysokých škol zapojených do IPN KREDO přijeli 12. 5. 2015 na workshop do Olomouce, aby se zde zaměřili na vztahy s absolventy. „Absolventi jsou jedno z nejdůležitějších témat, které bychom aktuálně na vysokých školách měli zpracovávat,“ poukázal na rostoucí význam této problematiky Mgr. Petr Bilík, Ph.D., prorektor Univerzity Palackého v Olomouci (UP), která akci spolupořádala. 

Představujeme slovník strategického řízení podle IPN KREDO

slovnik2
24. duben 2015

Malý slovník strategického řízení v pojetí IPN KREDO má být skromnou pomůckou pro první orientaci ve strategickém plánování vysokých škol. Může být jen velmi výběrový. Sleduje jednotlivé etapy strategického plánování v pojetí IPN KREDO a nečiní si nároky na úplnost. Domníváme se, že každá vysoká škola bude se slovníkem pracovat svým způsobem a adaptuje si jej pro své potřeby práce ve strategickém týmu školy. I samotné formulace hesel (konceptů) neusilují o akademickou úplnost, ale spíše o použitelnost a snad i dílčí inspiraci k dalšímu promýšlení různých etap práce v cyklu strategického řízení.

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS